FI | SWE | ENG
KAS-Ställningar: Trygga ställningar.
VI INSTALLERAR STäLLNINGAR, VäDERSKYDD OCH BELYSNINGSSYSTEM Så ATT ARBETSFöRHåLLANDENA HåLLS KONSTANTA åRET OM.

VI HAR SPECIALISERAT OSS På MONTERING AV STäLLNINGAR FöR KRAFTVERK, MASSA- OCH PAPPERSFABRIKER OCH ANDRAINDUSTRIANLäGGNINGAR.
Byggnadsställningar kan monteras snabbt, enkelt och säkert. De är också lätta att fytta och justera. Ställningarna passar lika bra till små trånga utrymmen, såsom trappuppgångar, som till stora och höga fasader och sisterner.


Genom att montera väderskydd kan man arbeta året om. Väderskydd skyddar mot vind, köld, regn och snö. Väderskydd kan monteras på alla typer av ställningar så att arbetsytan hålls varm.


Vi levererar, monterar och hyr ut lågspänningsljus. Genom att använda lågspänningsljus minskar man risken för elektriska olyckor. I flesta fall krävs det att lågspänningsljus används av säkerhetsskäl.


Vi använder ett specialtillverkat ställningssytem, gjort för förhållandena i kraftverk, massa- och pappersfabriker och andra industrianläggningar. De galvaniserade stålställningarna har motståndskraft mot olika typer av kemikaler, extrem värme, frost, korrosion och är lämpliga för tunga laster. Ställningarna är stabila, trygga och säkra. Ställningsmaterialet har godkänts i enlighet med säkerhetskrav och uppfyller säkerhetsstandarden SFS 46514665.